NAKODO EVLİLİK

Ülkemizde binlerce kaliteli insan nesli sadece kendine uygun bir evlilik adayı bulamadığı için tükenip gidiyor. Sadece networkü olan veya şanslı olan evlenebiliyor. Dengesiz evlilikler kısa zamanda yıkılıp gidiyor. Bazı medya kurumları nefes almaksızın topluma güvensizlik ve ahlaksızlık pompalıyor. Bu da insanların çaresizlik hissiyatını arttırıyor, evlilik zorlaşıyor ve toplumun aile yapıları giderek temelinden yıkılıyor. Bu durum herkesi mutlaka etkiliyor.

Nakodo Aile Gelişim’in yılları aşkın tecrübesi ile geliştirdiği bir evlilik sistemi. Birileri veya devlet daha iyisini yapana kadar en iyi evlilik çözümlerinden biri olarak bulunuyor. Nakodo bir arkadaşlık sitesi değil. Nakodo Evlilik iki tür evlilik imkanı sunuyor. Birincisi evlilik adaylarının ailelerini bir araya getiren Nakodo Evlilik Toplantıları. Bu toplantılar evlilikte aile faktörü göz önüne alınarak geliştirilmiş bir evlilik çözümüdür. Orijini eski Japon kültürüne dayanır ve çeşitli toplumların kültürlerine göre evrilmiştir. Bilinen en güvenilir evlilik metodlarından biridir.

İkinci Nakodo Evlilik yöntemi ise ailesinin desteğini alamayacak evlilik adayları için. Tamamen online gelişen bu tanışma süreci elbette daha az güvenilir ve başarılı. Ama pek çok insan için tek çözüm veya son derece yeterli bir çözüm olabiliyor. Sistem tamamen online çalışmasına rağmen tecrübelerimiz ışığında en kritik hususlar dikkatle ele alınmakta ve süreç mümkün olan en güvenli ve adayları en az rencide edici şekilde geliştirilebilmektedir.

Evlilik çok önemli bir müessesedir ve aileler toplumun çekirdeğini oluşturur.
En insani davranış, bir insanın utanılacak bir duruma düşmesini önlemektir. — Nietzsche

Nakodo toplantılarında bekâr yakını olan aileler bir araya gelmektedir. Ancak bu toplantılarda sadece aileler tanışmakta, bekâr yakınları gelmemektedir. Bu şekilde benzer aile yapıları olan ailelerin tanıştırılması hedeflenmektedir. Nakodo programına dâhil olan aileler, çevrelerinde sınırlı sayıda aileyle uygun olduklarını, bu organizasyon sayesinde tüm yurtta kendi aile yapılarına uygun ailelerle tanışabildiklerini, bunun umut verici olduğunu belirterek memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

NAKODO PROGRAMININ DAYANAĞI OLAN AİLE ARAŞTIRMALARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2006 ve 2011 yıllarında yapılan ”Türkiye Aile Yapısı Araştırmaları’nı karşılaştırarak hazırladığı raporda, Türkiye’deki evliliklere ilişkin çeşitli bilgiler yer almaktadır. Kişilerin evlenirken öncelik verdikleri konularda beş yılda değişim yaşandığı görüldüğü belirtiliyor. Evlenilecek kişilerde artık ”aile yapılarının benzer” olması önemseniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, özellikle 1990’lardan sonra ülkemizdeki boşanma oranlarında hızlı bir artış gözlemlenmiştir. Bunun yanında yine bu verilere göre, 6 ile 10 yıllık evli çiftler boşanma oranı son 10 yıllık dönemde yüzde 88.5 oranında artış göstermiştir.

Amato ve Keith (1991) boşanmış ailelerin çocuklarıyla ilgili yapılan 92 çalışmanın meta analizini yapmışlardır. Boşanma sırasında çocuğun yaşının, çocuğun psikolojik ve sosyal uyum ve anne-baba ile ilişkilerine üzerine en anlamlı etki eden faktör olduğunu saptamışlardır.

1 yılda 1 milyondan fazla çocuk, anne baba boşanması ya da ayrılığı yaşamaktadır. Anne babası boşanmış çocukların gelişimle ilgili ve psikolojik sorunlar yaşamak açısından diğer çocuklardan daha fazla risk altında olduğuna dair artan verilerin ışığı altında, giderek daha fazla çift aileyi dağıtmanın doğru olup olmayacağını tartışmaktadır.

Yapılan aile araştırmalarına göre, boşanmış ebeveynlerin çocuklarının da boşanma eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. Son yıllarda boşanma oranlarının artması, aile düzeninin ve birliğinin giderek bozulması, toplumsal deformasyonu da beraberinde getirmektedir.

Yetişen yeni nesillerin ruh sağlığı ve kişilik gelişimleri açısından yeterli ve dengeli olmaları da, aile düzeninin sağlıklı ve huzurlu olmasıyla mümkündür.

Nasıl Katılabilirim?

  1. www.nakodo.com.tr adresinde kaydınızı kolayca tamamlayın.
  2. Etkinlik veya online Nakodo seçeneklerinden hangisine katılacağınızı belirleyin.
  3. Cep telefonunuza bildirilecek adımları izleyin.

http://www.sosyalhizmetuzmani.org/bosanmacocuk.htm
http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=1094

serdar

Online Rezervasyon

*** Rezervasyon için öncelikle başvuru sürecini tamamlamış olmanız gerekmektedir.