HERKES İÇİN DAHA ADİL BİR DÜNYA

Herkes için adalet isterken, sesimizi en çok kendi seslerini çıkaramayanlar, seslerini duyuramayanlar için kullanmamız gerekir. Sesini duyuramayan grupların başında çocuklar gelir. Onlar için adalet sağlayamadığımız sürece hiç birimiz adil olamalayız. Kendiniz adil olamadan adalet istekleriniz  sonuç vermeyecektir. Temel amacı herkese adalet,herkes için adalet ve adil bir dünya olan 3. ULUSLARARASI

Continue reading

AİLE OLMAK

İnsanın olduğu gibi, ailenin de gelişim dönemleri vardır. Aile sistemi gelişimsel aşamalara uygun değişimler göstererek bütünlüklerini koruyabilirler.

Continue reading

MODERN ÇEKİRDEK AİLE

Çekirdek ailenin bizzat tamamlandığı zaman bile, hâlâ geçerli bir tercih olup olmadığı da başka bir sorundur. Bugün birçok insan, küçük, tek ev halkından oluşan ailenin ekonomik olmadığı ve yıpratıcı bir özelliğe sahip olduğunu kabul ediyor. Aynı zamanda onların duygusal olarak hâlâ sağlıksız olduğu bireyleri modası geçmiş cinsiyet rollerine yükümlü kıldığı

Continue reading

EVLİLİKTE AKLIN YOLU

Aile kuruluşundan itibaren yaşamı süresince bazı belirli evrelerden geçer. Bir ailenin yaşamında kilometre taşları olarak adlandırabileceğimiz noktalar ile başlayıp, belirli bir süre, bir başka dönemin kilometre taşına kadar devam eden bu evreler hemen her ailede birkaç istisna dışında mutlaka yaşanır. Söz konusu bu evrelerin her birinin kendine özgü özellikleri vardır.

Continue reading

HERKES İÇİN DAHA ADİL BİR DÜNYA

Herkes için adalet isterken, sesimizi en çok kendi seslerini çıkaramayanlar, seslerini duyuramayanlar için kullanmamız gerekir. Sesini duyuramayan grupların başında çocuklar gelir. Onlar için adalet sağlayamadığımız sürece hiç birimiz adil olamalayız. Kendiniz adil olamadan adalet istekleriniz  sonuç vermeyecektir. Temel amacı herkese adalet,herkes için adalet ve adil bir dünya olan 3. ULUSLARARASI

Continue reading

NAKODO NEDİR?

Nakodo Etkinlikleri, talep oluştukça çeşitli şehirlerde düzenlenen, www.ailegelisim.com.tr adresinde duyurulan ve www.nakodo.com.tr adresinde kaydı yapılan bir evlilik toplantısı aktivitesidir. Bu etkinliklere evlilik adayının kendisi değil, adayın bir yakını (annesi, babası, kardeşi, akrabası, arkadaşı vs.) katılabilmektedir. Hemen her ekonomik seviyeden aileye hitap edebilen cüz-i bir katılım bedeli vardır. Nakodo etkinliklerinin nasıl

Continue reading

EVLİLİKTE AKLIN YOLU

Aile kuruluşundan itibaren yaşamı süresince bazı belirli evrelerden geçer. Bir ailenin yaşamında kilometre taşları olarak adlandırabileceğimiz noktalar ile başlayıp, belirli bir süre, bir başka dönemin kilometre taşına kadar devam eden bu evreler hemen her ailede birkaç istisna dışında mutlaka yaşanır. Söz konusu bu evrelerin her birinin kendine özgü özellikleri vardır.

Continue reading